Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này được xây dựng để giúp bạn hiểu được các thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hiện nay và trong tương lai. Chúng tôi biết rằng tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này cũng được thiết kế để hỗ trợ Khách Hàng hiện đang sinh sống tại khu vực Liên Minh Châu Âu Nếu bạn Không Đồng Ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong chính sách này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hay truy cập trò chơi hoặc trang web của chúng tôi. -Thông tin chúng tôi thu thập theo ba cách. 1 Bạn tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi 2 Chúng tôi tự động thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ của VIEGAME 3 Các bên khác, chẳng hạn như mạng xã hội, kênh truyền thông giải trí, báo chí điện tử, có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi. -Cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin khi thu thập để cung cấp, cải tiến, nâng cấp. cho các dịch vụ của VIEGAME để mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. -Chúng tôi được phép sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau: + Để đảm bảo quyền lợi chính đang cho chúng tôi như kiểm toán và phân tích dữ liệu + Để giao tiếp với bạn, trả lời các yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn các bản cập nhật + Hiểu rõ hơn về người dùng của chúng tôi và sở thích của họ + Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, lưu tùy chọn của bạn, xác thực người dùng của chúng tôi + Quản lý và cá nhân hóa các quảng cáo, khuyến mại + Đảm bảo anh ninh Cách chúng tôi bảo vệ thông tin Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc bị ăn cắp vô tình, hoặc cố ý một cách bất hợp pháp. Tránh khỏi việc bị phá hủy, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng xử lý bất hợp pháp. Trong một số trường hợp, có thể truy cập thông tin của bạn khi bạn đăng nhập vào một tính năng mà chúng tôi cung cấp, trong trường hợp này bạn nên giữ bí mật và an toàn tên người dùng và mật khẩu của mình để thông tin của bạn được bảo vệ. Cập nhật chính sách bảo mật Chính sách này có thể được cập nhật định kỳ để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn đang có. Chúng tôi chỉ cung cấp những phiên bản mới nhất của chính sách này trên trang web. Vui lòng xem lại chính sách này mỗi khi bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của VIEGAME để đảm bảo rằng bạn biết phiên bản mới nhất