Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sau đây áp dụng cho việc bạn sử dụng các trò chơi của VIEGAME và các sản phẩm liên quan. Bao gồm bất kỳ nội dung, tính năng, sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua trang web vieplay.online Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ, bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản dịch vụ này, bạn không được sử dụng dịch vụ. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn chỉnh sửa các điều khoản, chính sách. Chúng tôi (VIEGAME) có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ, hoặc tài khoản được xem là sự chấp nhận, không rút lại đối với các điều khoản chỉnh sửa đó. Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, đình chỉ hoặc ngưng bất kỳ phần nào của các dịch vụ vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể ra mắt các Dịch Vụ hoặc tính năng trong một phiên bản thử nghiệm, phiên bản này có thể không hoạt động chính xác như phiên bản cuối cùng, và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp đó. Chúng tôi có quyền từ chối cho phép bạn truy cập vào trang web hoăc dịch vụ vì bất kỳ lý do gì. Quyền sử dụng dịch vụ có hiệu lực đến khi bị chấm dứt. Quyền sử dụng này sẽ chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào hoặc điều kiện nào dưới đây. Trong trường hợp đó VIEGAME sẽ không cần thông báo để áp dụng sự chấm dứt đó. A. Bạn đồng ý KHÔNG? 1. Tải lên, đăng tin, gửi email, gửi hoặc cung cấp theo cách khác bất kỳ Nội Dung nào được cho là bất hợp pháp, có hại, đe dọa, xúc phạm, quấy rối, làm lo lắng, tra tấn, nhục mạ, phản cảm, tục tĩu, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc các hành động đáng lên án khác; 2. Sử dụng Các Dịch Vụ để gây hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào. 3. Sử dụng Các Dịch Vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào; hoặc giả mạo khác việc bạn liên kết với một cá nhân hay tổ chức. 4. Giả mạo các đầu đề hoặc thao túng khác đối với các yếu tố danh định nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được gửi qua Các Dịch Vụ. 5. Xóa gỡ bất kỳ thông báo độc quyền nào ra khỏi Trang Web. 6. Thực hiện, cho phép hoặc ủy quyền sửa đổi, tạo ra các bản phái sinh, hoặc biên dịch Các Dịch Vụ mà không được sự cho phép của Viegame. 7. Sử dụng Các Dịch Vụ vì bất kỳ mục đích thương mại nào hay vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba hoặc theo bất kỳ hình thức nào không được phép theo các quyền đã được cấp. 8. Sử dụng Các Dịch Vụ vì mục đích gian lận. 9. Tìm cách biên dịch giải mã, thay đổi cấu trúc kỹ thuật, tháo rời hoặc tấn công Các Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó), hoặc thủ tiêu hay vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hay biện pháp bảo mật nào mà Viegame thực hiện liên quan đến Các Dịch Vụ và/hoặc dữ liệu được gửi, xử lý hoặc lưu trữ bởi Viegame 10. Thu thập bất kỳ thông tin nào về các chủ Tài Khoản khác, bao gồm, nhưng không giới hạn các dữ liệu hay thông tin cá nhân; 11. Tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ tài liệu quảng cáo, quảng bá không được phép, "thư rác," "thư hàng loạt," "thư dây chuyền,", "quảng cáo đa cấp" hoặc bất kỳ hình thức câu kéo khác, hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ tài liệu nào chứa virus, sâu, Trojan hoặc bất kỳ mã máy tính, trình tự, tập tin hay chương trình nào được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, thao túng, làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng hay tính toàn vẹn của bất kỳ phần mềm hay phần cứng máy tính nào hay dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông nào 12. Làm gián đoạn, thao túng hoặc làm rối loạn Các Dịch Vụ hoặc các máy chủ hay mạng được kết nối với Các Dịch Vụ hoặc việc sử dụng Các Dịch Vụ của bất kỳ người dùng nào khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hay quy định nào của các mạng được kết nối với Trang Web; 13. Có bất kỳ hành động nào hay liên quan đến bất kỳ hành vi nào có thể trực tiếp hay gián tiếp làm thiệt hại, vô hiệu, gây áp lực quá mức, hoặc làm suy giảm Các Dịch Vụ hoặc các dịch vụ hay các mạng được kết nối với Các Dịch Vụ; 14. Sử dụng Các Dịch Vụ để cố tình hay vô tình vi phạm bất kỳ điều luật, quy tắc, quy định, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách hay quy định hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều luật và qui định (cho dù có hiệu lực pháp luật hay không) liên quan đến chống rửa tiền hoặc chống khủng bố; 15. Sử dụng Các Dịch Vụ để cung cấp sự hỗ trợ vật chất hoặc nguồn lực (hoặc để che giấu hay ngụy trang bản chất, địa điểm, nguồn gốc, hoặc quyền sở hữu đối với sự hỗ trợ vật chất hay nguồn lực) cho bất kỳ tổ chức nào bị chính phủ Hoa Kỳ xem là một tổ chức khủng bố nước ngoài tuân theo mục 219 của Luật Nhập Cư và Quốc Tịch; 16. Sử dụng Các Dịch Vụ để xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc để "lén theo dõi" hoặc quấy rối một người khác và/hoặc 17. Sử dụng Các Dịch Vụ để thu thập hoặc lưu lại dữ liệu cá nhân về người dùng khác liên quan đến hành vi và các hoạt động bị cấm bên trên. B. Bảo đảm và cam đoan của bạn Bạn đã đủ 16 tuổi, có khả năng đọc hiểu và ký kết các Điều Khoản Dịch Vụ này và tuân thủ các điều khoản của nó Bạn sẽ chỉ sử dụng Các Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo các Điều Khoản Dịch Vụ này và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm Bạn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho VIEGAME nếu gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho dịch vụ của chúng tôi. Bạn cam kết rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ của trang web vieplay.online theo mức độ tối đa được phát luật cho phép C. Chúng tôi không định giá, làm trung gian hay can thiệp vào việc mua bán hoặc chuyển nhượng tài khoản giữa người chơi với người chơi Nếu Tài Khoản của bạn không hoạt động (không đăng nhập vào Tài Khoản của mình) quá thời hạn 6 tháng. Viegame có quyền xóa hoặc vô hiệu Tài Khoản của bạn và số Tiền trong tài khoản của bạn sẽ bị mất Chúng tôi có thể thay đổi tỷ giá Nạp hoặc bất kỳ Dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào. Tỷ giá NẠP sẽ có hiệu lực trước khi văn bản hoặc thông báo điều chỉnh giá mới nhất xuất hiện Chúng tôi không chấp nhận hoặc áp dụng cho các khoản VAY hay TẠM ỨNG TIỀN trong trò chơi Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, dưới bất cứ hình thức nào về việc mất lợi nhuận hoặc doanh thu, từ việc sử dụng hay không thể sử dụng trang web vieplay.online ngay cả khi chúng tôi được thông báo về các thiệt hại đó có thể xảy ra. Quyền duy nhất của bạn liên quan tới các sự cố là chấm dứt tài khoản của bạn và ngưng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Một số khu vực không cho phép loại trừ trách nhiệm đối với những đảm bảo bất thành văn, do đó một số hoặc tất cả tuyên bố loại trừ có thể không áp dụng cho khu vực mà bạn đang sinh sống